Ödem

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Al­la väts­ke­an­sam­ling­ar i krop­pen kal­las för ödem. Man skil­jer på ve­nöst ödem, lym­fö­dem och lipö­dem. Venö­sa ödem är svull­na­der i un­der­ben och föt­ter. De be­ror på att små klaf­far i ve­ner­na in­te fun­ge­rar som de ska. Klaf­far­na hjäl­per blo­det till­ba­ka till hjär­tat från föt­ter­na. Lym­fö­dem är svull­na­der som be­ror på att lymfväts­ka har an­sam­lats nå­gon­stans i krop­pen. De kan ock­så fö­re­kom­ma över he­la krop­pen, men är van­li­gast i armar och ben. Lipö­dem är un­ge­fär sam­ma sak som lym­fö­dem, men upp­trä­der sym­met­riskt i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.