Hur fun­ge­rar ner­ver­na?

Ner­ver­na trans­por­te­rar sig­na­ler ge­nom he­la krop­pen – som en ke­misk mo­tor­väg.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ner­ver­na är över­fö­rings­kab­lar för sig­na­ler till och från hjär­nan ge­nom he­la krop­pen, be­rät­tar Sol Di­a­mond, pro­fes­sor vid Thay­er School of Engi­ne­e­ring i Dart­mouth. Han be­skri­ver hur ner­ver­na för­med­lar sig­na­ler­na på sam­ma sätt från en punkt till näs­ta, oav­sett om det är från tå­spet­sen till hjär­nan el­ler ba­ra från väns­ter till hö­ger hjärn­hal­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.