An­das in, an­das ut …

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ta ett djupt an­de­tag och tänk på att det är tio oli­ka mus­kel­grup­per som sam­ar­be­tar för att gö­ra det­ta möj­ligt. Musk­ler­na som rör själ­va bröst­kor­gen kal­las in­ter­kostal­musk­ler. Var­je så­dan mus­kel är fäst vid och sit­ter mel­lan rev­be­nen. När du an­das in, lyf­ter in­ter­kostal­musk­ler­na rev­be­nen och bröst­be­net så att lung­or­na kan ut­vid­gas me­dan mel­langär­det (di­a­frag­man) sän­ker sig. När du an­das ut sän­ker in­ter­kostal­musk­ler­na bröst­kor­gen så att lung­or­na pressas ihop och luf­ten tving­as ut. Om du an­das ut för­sik­tigt är det en pas­siv pro­cess som in­te krä­ver myc­ket rö­rel­se i bröst­kor­gen. Vid dju­pa an­de­tag mas­se­rar och sti­mu­le­rar di­a­frag­man va­gus­ner­ven och or­ga­nen i bu­ken på ett väl­gö­ran­de sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.