Mag­säc­ken

Mag­säc­ken är ett av mat­smält­nings­sy­ste­mets vik­ti­gas­te or­gan.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Magsäc­kens funk­tion är att bry­ta ner ma­ten till enk­la mo­le­ky­ler in­nan den pas­se­rar vi­da­re till tunn­tar­men, där nä­rings­äm­ne­na tas upp. Mag­säc­ken be­står fak­tiskt av fy­ra se­pa­ra­ta de­lar som al­la har oli­ka funk­tio­ner. Den övers­ta de­len är mag­mun­nen, där ma­ten först lag­ras ef­ter att ha pas­se­rat ge­nom mat­stru­pen. Till väns­ter om den lig­ger en ku­pol­for­mig del som kal­las fun­dus. Här blan­das ma­ten med mag­saft och bryts ner till mind­re mo­le­ky­ler. Magsäc­kens vänst­ra, lång­sträck­ta del kal­las cur­va­tu­ra ma­jor och den kor­ta­re hög­ra de­len cur­va­tu­ra mi­nor. Ne­derst smal­nar mag­säc­ken av till ned­re mag­mun­nen, som för mo­le­ky­ler­na vi­da­re in i tolv­fing­er­tar­men och tunn­tar­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.