Le­verns struk­tur

De­lar­na som ut­för le­verns upp­gif­ter.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Le­vern kan ses som en ke­misk fa­brik som om­vand­lar små mo­le­ky­ler som den får från tar­men via blo­det till sto­ra, kom­plexa mo­le­ky­ler. Le­ver­väv­na­den är in­de­lad i många små en­he­ter – sex­kan­ti­ga struk­tu­rer med blod­kärl och si­nu­so­i­der, de spe­ci­a­li­se­ra­de om­rå­den där blo­det kom­mer i kon­takt med le­ver­cel­ler­na, he­pa­to­cy­ter­na. Det är där le­verns bi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser sker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.