Vil­ken tem­pe­ra­tur hål­ler hjär­nan?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Män­ni­sko­krop­pen hål­ler en kärn­tem­pe­ra­tur på cir­ka 37 gra­der, men hjär­nan är fak­tiskt cir­ka 0,2 gra­der var­ma­re. Om tem­pe­ra­tur­skill­na­den är stör­re kan det va­ra ett tec­ken på hjärn­ska­da el­ler in­flam­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.