Mind­re salt i ma­ten

Du kan skä­ra ner på ditt saltin­tag ge­nom någ­ra enk­la åt­gär­der. Det är bra för mer än blod­tryc­ket, ef­tersom ett högt saltin­tag även på­ver­kar hjär­tat, blod­kär­lens elas­ti­ci­tet, nju­rar­na och hjär­nan. Fär­dig­mat bi­drar med 70–80 pro­cent av sal­tet i kos­ten, men

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

• Ba­ka ditt eget bröd.

• Välj nyc­kel­håls­märk­ta pro­duk­ter.

• Sma­ka på ma­ten in­nan du sal­tar ex­tra.

• Tänk på att sal­ta ma­ten så li­te som möj­ligt.

• Prö­va att mins­ka på sal­tet i vatt­net när du ko­kar po­ta­tis och grön­sa­ker.

• Välj so­ja med mind­re salt till sus­hin el­ler ri­set.

• Ställ fram ört­kryd­dor, ko­ri­an­der, ing­e­fä­ra och and­ra spän­nan­de smak­till­sat­ser i stäl­let för salt.

• Slu­ta an­vän­da krydd­mix­er, aro­mat, pås­sås och bul­jong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.