Ve­ner­na

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ve­ner­na trans­por­te­rar blod un­der lågt tryck. De in­ne­hål­ler många en­vägs­ven­ti­ler (klaf­far) som hind­rar blo­det från att rin­na åt fel håll, nå­got som an­nars kan in­träf­fa när tryc­ket fal­ler mel­lan hjärt­sla­gen. Blo­det rin­ner mot hjär­tat ge­nom des­sa ven­ti­ler, men kan in­te rin­na till­ba­ka sam­ma väg. Med ti­den kan det bli fel på ven­ti­ler­na, i syn­ner­het i be­nen. Det­ta le­der till de in­sjunk­na och vanställ­da ve­ner som vi kal­lar åder­bråck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.