För­bin­del­sen

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ka­pil­lä­rer­na är de myc­ket tun­na blod­kär­len som för­bin­der små ar­tä­rer (ar­te­ri­o­ler) och ve­ner (ve­no­ler). Ka­pil­lä­rer­na är ba­ra en cell tjoc­ka och är där­för det perfekta stäl­let för ut­byte av äm­nen med om­kring­lig­gan­de väv­nad. Rö­da blod­krop­par i des­sa tun­na kärl trans­por­te­rar vat­ten, sy­re, kol­di­ox­id, nä­rings­äm­nen, av­fall och även vär­me. Ef­tersom åd­ror­na ba­ra är en cell tjoc­ka kan blod­cel­ler­na en­dast pas­se­ra ige­nom i följd, en ef­ter en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.