Vad är urin och vad be­står den av?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Uri­nen be­står av en rad or­ga­nis­ka kom­po­nen­ter, bland an­nat pro­te­in­er och hor­mo­ner, oor­ga­nis­ka sal­ter och många oli­ka res­ter från äm­nes­om­sätt­ning­en. Des­sa bi­pro­duk­ter in­ne­hål­ler of­ta myc­ket kvä­ve och av­lägs­nas från blo­det via uri­nen. Urin har of­tast ne­utralt ph (ph 7), men det be­ror på vad du äter, hur myc­ket och vad du dric­ker samt din fy­sis­ka form. Även uri­nens färg be­ror av des­sa fak­to­rer. Om du har mörk­gul urin kan det va­ra ett tec­ken på ut­tork­ning, och om du äter myc­ket spar­ris blir uri­nen grum­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.