Om Elin

Har haft MS i 30 år.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Be­ta­la­de själv en halv mil­jon för att ge­nom­gå stam­cells­be­hand­ling i Sve­ri­ge.

Är in­te funk­tions­hind­rad.

Har vis­sa senska­dor men job­bar nu hel­tid.

Har spa­rat sta­ten 4 mil­jo­ner i me­di­ci­ner och sju­ker­sätt­ning.

Får in­te be­hand­ling­en be­tald av sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.