Finns det en öv­re gräns för hur gam­la vi kan bli?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

”Trots en till sy­nes ena­stå­en­de ök­ning av män­ni­skans livs­längd har de all­ra älds­ta av oss in­te bli­vit spe­ci­ellt myc­ket äld­re de se­nas­te 2 000 åren.”

År 2010 upp­skat­ta­de man att runt åt­ta pro­cent av värl­dens be­folk­ning var över 65 år. År 2050 för­vän­tar man att den här an­de­len ska ha ökat till 16 pro­cent – det är un­ge­fär 1,5 mil­jar­der män­ni­skor. Men trots en till sy­nes ena­stå­en­de ök­ning av män­ni­skans livs­längd har in­te de all­ra älds­ta av oss bli­vit spe­ci­ellt myc­ket äld­re de se­nas­te 2 000 åren. Bri­an Ken­ne­dy för­kla­rar det­ta på föl­jan­de sätt: ”Me­di­an­vär­de­na för den mänsk­li­ga livs­läng­den har ökat gans­ka dras­tiskt, men det är ba­ra me­di­a­nen. Frå­gan om vi kan öka max­ål­dern för­blir obe­sva­rad.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.