Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min – en svensk kva­li­tets­pro­dukt

Kryss - - FOKUS PÅ SYN! -

1. Till­ver­kad i Sve­ri­ge med kon­troll av­se­en­de sä­ker­het och ren­het 2. Ori­gi­na­let – Förs­ta svens­ka ögon­tablet­ten med lu­te­in och blå­bär 3. In­ter­na­tio­nellt eta­ble­rad – lo­ja­la an­vän­da­re över he­la värl­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.