TRI­A­DO­KU

Kryss - - TRIADOKU -

SÅ HÄR GÖR DU: Tri­a­do­ku är tre su­do­kun i ett och lö­ses som ett van­ligt su­do­ku. Ytor där re­spek­ti­ve su­do­ku över­lap­par varand­ra har 15 ru­tor i rad. Där ska sif­fer­se­ri­en 1– 9 skri­vas in från var­je håll, var­för fäl­ten i mit­ten allt­så till­hör bå­da sif­fer­se­ri­er­na. På så sätt får du hjälp i des­sa om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.