KA­KURO

Kryss - - KAKURO -

SÅ HÄR GÖR DU: Ka­kuro är som ett kors­ord, men bok­stä­ver­na har er­satts av tal. Var­je ljust fält ( grått el­ler vitt) ska in­ne­hål­la en av siff­ror­na 1 till 9, och var­je siff­ra får ba­ra an­vän­das en gång i var­je sum­ma. När siff­ror­na i de lju­sa fäl­ten ad­de­ras ska sum­man bli den­sam­ma som i mot­sva­ran­de svar­ta fält. S+ om en hjälp för de lät­ta krys­sen: siff­ror i vi­ta fält ska va­ra jäm­na, och siff­ror i ljus­grå fält ska var ud­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.