Sum­ma su­do­ku

Kryss - - SUMMA SUDOKU -

SÅ HÄR GÖR DU: Sum­ma su­do­ku lö­ser man med siff­ror­na 1- 9 på sam­ma sätt som ett su­do­ku. Här gäl­ler dess­utom att siff­ror­na in­om var­je strec­kat om­rå­de blir den sum­ma som finns an­gi­ven i det strec­ka­de om­rå­dets öv­re hög­ra hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.