Cam­ping

Kryss - - CAMPING -

SÅ HÄR GÖR DU: Mar­ke­ra i vil­ka ru­tor tält ska pla­ce­ras på var­je cam­ping. Ta­len ut­an­för var­je rad/ ko­lumn ang­er hur många tält som ska fin­nas i re­spek­ti­ve rad/ ko­lumn. Det kan stå ett tält un­der, över el­ler bred­vid vart och ett av trä­den. Täl­ten får in­te be­rö­ra varand­ra, ej hel­ler di­a­go­nalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.