SÅ HÄR GÖR DU:

Kryss - - LOTTO -

Ru­tor­na ska fyl­las med Kryss och Ring­ar. Var­je rad och ko­lumn ska in­ne­hål­la li­ka många av var­de­ra Kryss och Ring­ar. Det får in­te va­ra fler än två Kryss el­ler Ring­ar i rad un­der el­ler över varann. Till ex­em­pel får in­te tre Ring­ar i rad för­kom­ma. De lod­rä­ta ra­der­na får in­te va­ra iden­tis­ka. Det­sam­ma gäl­ler de vågrä­ta ra­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.