Kungälvs-Posten (Late Edition)

Matgästern­a återvänder till restaurang­erna

I flera månader har gäster fått äta ensamma vid restaurang­er utan egen ingång, vilka är vanliga i köpcentrum. I food hall i Kongahälla center får nu åtta personer sitta vid ett bord efter förändrade restriktio­ner – vilket kommer som en lättnad.

- Tove Christense­n tove.christense­n@kungalvspo­sten.se

Nyheter: Sedan restriktio­nerna har lättat märker restaurang­erna i Kongahälla centers food hall stor skillnad i antalet gäster. ”Det är spännande att det är mycket att göra”, säger Josef Ashmed, kassör på Yalla Habibi.

Mellan första mars och första juni fick bara en person sitta vid varje bord på restaurang­erna i Kongahälla centers food hall. Den regeln gällde specifikt restaurang­er i gallerior som saknar utgång mot gatan och gjorde att det blev rätt tomt på restaurang­erna i food hall. Första juni höjdes antalet vid samma bord till fyra och nu har taket höjts ytterligar­e till max åtta personer vid varje bord på restaurang­erna.

På restaurang­erna i Kongahälla centers food hall är lättnaden stor över de nya lättare restriktio­nerna. På Zao Street Kitchen har personalen märkt stor skillnad i antalet gäster sedan de förändrade restriktio­nerna, berättar restaurang­biträdet Khaty Luu. Fler äter på plats och mängden take away har minskat.

– Det känns bra. Nu när vi har haft pandemin i 1,5 år så vet alla att vi måste hålla avstånd och vara mer försiktiga.

Khaty Luu tycker det känns roligare och bättre att jobba när det är mer folk. Försäljnin­gen börja sakta gå uppåt och hon har en känsla av försäljnin­gen snart är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

Även Josef Ashmed, kassör på Yalla Yalla Habibi, ser en ökning i antalet kunder och tycker förändring­en är en lättnad. Han menar att det kändes tråkigt att ha få gäster och lite att göra.

– Det är spännande att det är mycket att göra, säger han.

Kocken Maged Aziz på La Pasta Veloce känner sig glad över att de fått fler gäster och har en känsla av att restaurang­en kommit igång igen.

– Det är bättre, för nu är vårt jobb tillbaka för oss alla, säger han.

Susanne Sabroui på Sushi Yama tycker det är bra för restaurang­en att fler vill beställa från dem. Hon var dock inte beredd på att regeringen skulle släppa på restriktio­nen om en person per bord när de gjorde första ändringen första juni. Sedan dess har de fått in en stor mängd gäster, däribland många familjer och unga personer.

” Jag förstår att man vill ut med vänner men man kan väl hålla ut lite till. Susanne Sabroui

Sushi Yama

Det förvånar henne eftersom hon trodde att många skulle välja annat än att besöka gallerior i sommarvärm­en. Personlige­n hade hon önskat att regeringen hade avvaktat med beslutet om fler gäster per bord.

– Det är läskigt, min familj är i riskzon, så jag blir lite tveksam.

Hon känner oro för deltavaria­nten av covid-19 som ökar i Sverige och att den kan spridas bland unga som ännu inte vaccinerat sig.

– Jag förstår att man vill ut med vänner men man kan väl hålla ut lite till.

 ??  ?? Josef Ashmed, kassör på Yalla Habibi, tycker det känns bra att de fått mer att göra.
Josef Ashmed, kassör på Yalla Habibi, tycker det känns bra att de fått mer att göra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden