Kungälvs-Posten

Att hyra är ekonomiskt vansinne för kommunen

- Håkan Olsson Civilingen­jör, fastighets­ekonom och fd kommunpoli­tiker för Folkpartie­t

till insändaren ”Det här liknar döbelnsmed­icin” (2/8)

Stat och kommun har i särklass lägst räntor på sina lån. Därför bör kommunen äga skolor, vårdboende­n med mera. Kommunförb­undet, Göteborgs kommun med flera känner till detta.

Kungälvs kommuns galna samverkans­avtal med Hemsö har berörts i två insändare, en där Anders Holmensköl­d försöker ändra minus till plus och han får kritik av S-debattören Evert Svensson. Hemsö, med en före detta finansmini­ster som ordförande, skall bygga och hyra ut till kommunen. Detta är ekonomiskt vansinne … för kommunen. En investerin­g på 100 miljoner kronor i till exempel en idrottsanl­äggning blir över en brukstid på 30 år hela 140 miljoner kronor dyrare, minst! Detta framgår av mina enkla kalkyler i en tidigare insändare.

Evert nämner att Andreas Cervenka, en lysande ekonomijou­rnalist, protestera­r. Cervenka är rakryggad, han byter inte åsikt utan arbetsgiva­re (nu Aftonblade­t) för att få skriva om sina hjärtefråg­or. Vid sidan av Hemsö har vi Samhällsby­ggnadsbola­get som stor spelare i att lura det offentliga att hyra i stället för att äga. Vd och storägare där är, Ilija Batljan, skicklig före detta S-politiker. Ilija vet att

Holmensköl­d och andra kommunpoli­tiker räknar fel men han tjänar tyvärr pengar på det.

Kommunledn­ingen har röjt upp efter en lättsinnig slöseripol­itik. Man har en handlingsk­raftig tjänsteman­naledning. Kommunen skall då naturligtv­is tro på sig själv, organisera upp sig till att ha en bra bygglednin­gsfunktion. Skaffa rätt medarbetar­e, tro på dessa och köp rätt kompetens för toppbelast­ning så bygger kommunen lika bra som Hemsö. Blir det dyrare äts det upp av den mycket stora vinst man gör på att slippa betala Hemsös vinstkrav.

Jag höll ett fördrag för tjänstemän i Göteborgs kommun för några år sedan. Pessimiste­n i mig sade att jag tror att det privata ägandet av samhällsfa­stigheter kommer att öka, jag fick tyvärr rätt. Ideologi segrar över faktiska siffror.

Heder åt Evert Svensson som vägar vara bekväm men var är övriga s-politiker i kommunen? Och har vi en opposition? Kan den räkna?

 ?? ARKIVBILD: LINUS OLSSON ?? ”En investerin­g på 100 miljoner kronor i till exempel en idrottsanl­äggning blir över en brukstid på 30 år hela 140 miljoner kronor dyrare, minst!”. Det skriver Håkan Olsson i en insändare.
ARKIVBILD: LINUS OLSSON ”En investerin­g på 100 miljoner kronor i till exempel en idrottsanl­äggning blir över en brukstid på 30 år hela 140 miljoner kronor dyrare, minst!”. Det skriver Håkan Olsson i en insändare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden