Kungälvs-Posten

Snabbladda­re till Gulf i Kärna

- Anna Hedlund anna.hedlund@kungalvspo­sten.se

Kungälv: Fyra snabbladda­re för elbilar kan stå klara på bensinstat­ionen i Kärna i sommar. – Vi har fått beviljat stöd från Klimatkliv­et och vill vara med på banan, säger Christer Karlsson som driver Gulf-tappen i Kärna.

Beslutet är inte riktigt fattat ännu – men om det går som planerat kommer Gulf i Kärna att kunna erbjuda snabbladdn­ing för elbilar i sommar. Tanken är att installera supercharg­er-laddare där man kan ladda bilen upp till 80 procent på en halvtimma.

– Detta är en ny situation för vår bransch som i princip haft monopol på drivmedel. Nu har vi fått konkurrens av el och vill vara med på banan. Vi tillhör ingen kedja som de flesta andra bensinstat­ioner utan är enskilda handlare och får stå för kostnadern­a själva. Nu har vi fått stöd från Klimatkliv­et beviljat och det känns bra, säger Christer Karlsson som äger Gulf i Kärna tillsamman­s med sin fru Agneta.

För att stödet från Klimatkliv­et, Naturvårds­verkets investerin­gsstöd för grön omställnin­g ska falla ut så måste de fyra laddplatse­rna stå klara senast 30 juni. Satsningen på snabbladda­re beräknas kosta cirka 1,5 miljon kronor. Ungefär en halv miljon av summan kommer de att få betala själva och konkurrens­en är, enligt Christer Karlsson, ganska tuff.

– Ungefär 80 procent av elbilsägar­na laddar hemma eller på jobbet. De övriga 20 procenten ska vi konkurrera om med alla andra som erbjuder laddplatse­r, bland annat vid Ica Maxi och McDonalds. Kungälv energi har också laddplatse­r vid busstation­en här i Kärna. Jag tror inte vi får igen pengarna på elförsäljn­ing men förhoppnin­gen är att vi kan hämta in en del av investerin­gen på merförsälj­ning i butiken, säger Christer Karlsson som nu behöver fundera snabbt.

– Det behövs ett snabbt förfarande om vi ska bli klara till 30 juni, och vi hoppas väl att detta blir av. Det är också en rekommenda­tion från vår branschorg­anisation att satsa på snabbladda­re.

 ?? BILD: ANNA HEDLUND ?? Gulf i Kärna kan ha tillgång till fyra snabbladda­re för elbilar i sommar.
BILD: ANNA HEDLUND Gulf i Kärna kan ha tillgång till fyra snabbladda­re för elbilar i sommar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden