163

MÅL

Lagbibel - - Niva -

Rob­bie Fow­ler har nä­tat flest gång­er för Li­ver­pool i PL-sam­man­hang. När­mast ef­ter ho­nom är Michael Owen, 150, och Steven Ger­rard, 120. De har dock al­la en bit upp till Alan She­a­rers 260.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.