NYE GER­RARD – EN MAN CI­TY-SPE­LA­RE?

Lagbibel - - Niva -

Man­ches­ter Ci­tys Bob­by Dun­can, 15, blev ti­di­ga­re i år den förs­te eng­els­ke spe­la­ren att gö­ra ett hat­t­rick mot ett bra­si­li­anskt lands­lag. Låt va­ra att det sked­de på U16-ni­vå, men än­då.

Så…vad har då unge Bob­by med LFC att gö­ra? Jo, han är ku­sin med ing­en mind­re än Steven Ger­rard.

Som knat­te­spe­la­re trä­na­de Bob­by Dun­can med så­väl LFC som Ever­ton, men ing­en av klub­bar­na vil­le sat­sa på ho­nom.

Man kan ju und­ra om de in­te ång­rar sig i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.