Pe­ter CROUCH

Lagbibel - - Niva -

Född: 1981-01-30. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Tre (2005—2008).

De­but­match: 26 ju­li 2005, Kau­nas (b), 3—1.

Po­si­tion: An­fal­la­re. Tröj­num­mer: 15.

An­tal mat­cher/mål: 134/42.

Li­ga­tit­lar: Inga. EC-tit­lar: Inga.

Två­me­ters­dra­sut som via spel i bland an­nat IFK Häss­le­holm 2000 kom till LFC tack va­re managern Ra­fa Bení­tez, som mer el­ler mind­re tving­a­de klubbled­ning­en att öpp­na plån­bo­ken. Spe­la­de 1 229 mi­nu­ter i den rö­da trö­jan in­nan förs­ta po­äng­en kom; ett mål, som be­skrivs som en lyck­träff, mot Wi­gan. Ha­de kanske sin störs­ta stund på An­fi­eld när han snick­ra­de till ett hat trick mot Ar­se­nal 31 mars 2007. Må­len gjor­des med väns­tern, hö­gern och hu­vu­det. Fyl­ler 36 år den 30 januari och är alltjämt ak­tiv i Pre­mi­er League, i Sto­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.