Ep­h­raim LONG­WORTH

Lagbibel - - Niva -

Född: 1887-10-02. Land: Eng­land.

An­tal år i klub­ben: Arton (1910—1928).

De­but­match: 19 sep­tem­ber 1910, Shef­fi­eld U

(b), 0—2.

Po­si­tion: Hö­ger­back. Tröj­num­mer: 2.

An­tal mat­cher/mål: 370/0.

Li­ga­tit­lar: Två (1922, 1923). EC-tit­lar: Inga.

En av Li­ver­pools bäs­ta för­sva­ra­re ge­nom ti­der­na. Till­hör­de a-trup­pen i 18 år och var or­di­na­rie näs­tan li­ka länge. Ha­de in­te förs­ta världs­kri­get kom­mit emel­lan ha­de han ut­an tvi­vel nått över 500 a-lags­mat­cher. Lyc­ka­des ald­rig gö­ra mål i en of­fi­ci­ell match, även om han gjor­de tre styc­ken på 119 in­of­fi­ci­el­la mat­cher un­der förs­ta världs­kri­get. Pe­ta­des mitt i ti­tel­sä­song­en 1921/22, och gick då emot lag­kom­pi­sars och klubbled­nings öns­kan när han av­sa­de sig lag­kap­tens­bin­deln. Fick till­ba­ka den igen så fort han åter­tog sin plats i för­svars­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.