Thomas JO­NES

Lagbibel - - Sidan 1 - Gö­ran Bo­lin

Wa­les. 13 (1924—1937). 8 no­vem­ber 1924, Ports­mouth, b, (1—1).

Hö­ger­back.

200/4.

1899-12-06.

2.

4. 4 (2004—07).

52/1.

Ing­en. Ing­en.

Gjor­de en­dast fy­ra mål för klub­ben och märk­ligt nog kom två av dem med Port Va­le som mot­stån­da­re. De and­ra två gjor­de han mot Nor­wich och Barns­ley. Var 38 år och fem da­gar gam­mal när han gjor­de sin sista match för Uni­ted 1937. Gick ur ti­den den 20 feb­ru­a­ri 1978.

11 sep­tem­ber 2004 Bol­ton, b, (2—2). 1 (2006/07). Inga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.