Ray WOOD

Lagbibel - - Sidan 1 -

1931-06-11.

Eng­land. 9 (1949—1958).

3 de­cem­ber 1949, Newcast­le, h, (1—1). Mål­vakt. 1.

208/0.

2 (1955-56, 1956-57). Ing­en.

Valde bort fri­id­rot­ten, där han var en lo­van­de sprin­ter. Ska­da­des i FA­cup­fi­na­len mot Aston Vil­la 1957, vil­ket in­ne­bar att Uni­ted fick stäl­la en ute­spe­la­re i målet. Själv kom en om­plåstrad Wood till­ba­ka i mat­chen — som an­fal­la­re. Pe­ta­des så små­ning­om av Har­ry Gregg och sål­des snabbt till Hud­ders­fi­eld. Ma­na­ger i USA och på Cy­pern efter spe­lar­kar­riä­ren. Av­led efter hjärt­at­tack i ju­li 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.