Cla­rence HILDITCH

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

16 (1916—1932).

30 au­gusti 1919, Der­by, b, (1—1). Mitt­fäl­ta­re/väns­te­ryt­ter.

6. Ing­en. Ing­en. Kal­la­des ing­et an­nat än ”Lal”. Anslöt till klub­ben 1916, men på grund av förs­ta världs­kri­get fick han vän­ta på sin li­ga­de­but till 1919. Hård­för och spel­skick­lig mitt­fäl­ta­re som in­led­de kar­riä­ren som väns­te­ryt­ter. Fick i ok­to­ber 1926 ta över som spe­lan­de ma­na­ger ef­tersom då­va­ran­de ma­na­gern John Chap­man stäng­des av för nå­got som ald­rig nåd­de of­fent­lig­he­tens ljus. Av­led 31 ok­to­ber 1977, 83 år gam­mal.

1894-06-02.

322/7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.