Wes BROWN

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

15 (1996—2011).

4 maj 1998, Leeds, h, (3—0). In­ner­back/yt­ter­back.

271/3.

5 (1998/99, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08). 2 (1998/99, 2007/08).

Två gång­er ut­sedd till bäs­te ung­doms­spe­la­re i klub­ben. Kom med i årets PL­lag 2000/01. Kom till klub­ben vid tolv års ål­der och sig­na­de proff­skon­trakt som 17­åring. Betrak­tad som en su­per­ta­lang, men drab­ba­des av ett fler­tal ska­dor — dock or­di­na­rie dub­bel­sä­song­en 07/08.

1979-10-13.

6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.