Pad­dy CRERAND

Lagbibel - - Sidan 1 -

1939-02-19. Skott­land. 8 (1963—1971). 23 feb­ru­a­ri 1963, Black­pool, h, (1—1).

Mitt­fäl­ta­re. 4.

401/19. 2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68).

Knall­hård och slit­stark. Trots stjär­nor som Best och Charl­ton sa­des det bland Uni­ted-fans att ”när Crerand spe­lar bra, då är Uni­ted bra.” Blev efter kar­riä­ren as­si­ste­ran­de ma­na­ger till Tom­my Docher­ty, men sam­ar­be­tet va­ra­de in­te länge. I dag upp­skat­tad kom­men­ta­tor i Uni­teds egen tv-ka­nal. Be­skylld av Roy Ke­a­ne för att va­ra allt­för okri­tisk gente­mot Uni­ted.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.