Sam­my MCILROY

Lagbibel - - Sidan 1 -

24.

342/24.

4 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11). 1 (2007/08).

Kom re­dan som 11-åring. Många trod­de att han skul­le ta över Beck­hams roll, men ut­veck­la­des till en in­ner­mitt­fäl­ta­re med hög ar­betska­pa­ci­tet och funk­tio­nell tek­nik. In­te det mins­ta spek­ta­ku­lär men nyt­tig för la­get. Drab­ba­des av kro­nis­ka mag­sjuk­do­men ul­cerös ko­lit 2011 och tving­a­des till ett års­långt up­pe­håll. Hittade in­te till­ba­ka till for­men och sål­des 2015 till West Bromwich, där han nu­me­ra är lag­kap­ten.

1954-08-02.

Nor­dir­land. 11 (1971—1982).

6 no­vem­ber 1971, Man Ci­ty, b, (3—3). Mitt­fäl­ta­re. 8.

419/71.

Ing­en. Ing­en.

Blev Matt Bus­bys sista värv­ning. Hårt ar­be­tan­de och gär­na följ­de med upp i an­fal­len. Bi­drog starkt till att Uni­ted vann and­ra­di­vi­sio­nen 1974/75 och blev FA-cup­mäs­ta­re

1977. Läm­na­de för Sto­ke där han blev årets spe­la­re 1985. Spe­la­de i svens­ka Ör­gryte 1986. Gjor­de 88 lands­kam­per och fem mål för Nor­dir­land. Lag­kap­ten i VM-slut­spe­let 1986.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.