Ge­or­ge WALL

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 13 (1906—1919). 7 april 1906, Clap­ton Ori­ent, b, (1—0). Väns­te­ryt­ter.

11. 319/100. 2 (1907—08, 1910—11). Ing­en. Spe­la­de i di­vi­sion 2 för Barns­ley när scou­ter från Uni­ted upp­täck­te ho­nom. Gjor­de mål i de­bu­ten. Mis­sa­de in­te en li­ga­match de­but­sä­song­en 1906—07 och vann ock­så in­ter­na skyt­te­li­gan på 11 mål. Gjor­de 19 li­ga­mål när Uni­ted för förs­ta gång­en blev eng­els­ka mäs­ta­re 1907—08. Mål­skytt i den allra förs­ta Cha­ri­ty-Shi­eld-mat­chen, där Uni­ted be­seg­ra­de Qu­e­ens PR med 4—0. Läm­na­de egent­li­gen klub­ben 1915 och sål­des till Old­ham 1919 för 200 pund. Av­led 1962 i Man­ches­ter.

1895-02-20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.