Ke­vin MORAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

1956-04-29.

b, (1—1).

Ir­land. 10 (1978—1988). 30 april 1979, Sout­hamp­ton,

In­ner­back.

6.

Ing­en. Ing­en.

Kom­bi­ne­ra­de länge och väl van­lig fot­boll med gae­lic foot­ball, där han blev ir­ländsk mäs­ta­re vid två till­fäl­len. En knall­hård in­ner­back som blev först med att bli ut­vi­sad i en FA-cup­fi­nal, 1985. Trots det rö­da kor­tet vann Uni­ted fi­na­len mot Ever­ton med 1—0. Blev FA-cup­mäs­ta­re re­dan 1983. Blev så små­ning­om pe­tad av Ste­ve Bru­ce och läm­na­de Uni­ted för spans­ka Spor­ting Gijon. Av­run­da­de spe­lar­kar­riä­ren med fy­ra sä­song­er i Black­burn. Gjor­de lands­kamps­de­but mot Sve­ri­ge 1980. Som

38-åring ut­ta­gen i ir­länds­ka trup­pen till VM i USA 1994.

289/24.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.