Art­hur ALBISTON

Lagbibel - - Sidan 1 -

1957-07-14.

Skott­land. 14 (1974—1988).

9 ok­to­ber 1974, Man Ci­ty, h, 1—0. Väns­ter­back. 3.

485/7.

Ing­en. Ing­en.

Tre gång­er FA-cup­mäs­ta­re, 1977, 1983 och 1985. Kom till klub­ben som lär­ling 1972. Oer­hört lo­jal och om­tyckt spe­la­re som säl­lan var skadad. Er­sat­te ska­da­de Ste­ward Houston i FA-cup­fi­na­len 1977 och ville ef­teråt ge sin me­dalj till ho­nom. Den yt­ter­back som spe­lat fjär­de mest mat­cher för klub­be­n­ef­ter Ga­ry Ne­vil­le, To­ny Dun­ne och De­nis Ir­win. Kan ibland ses i MUTV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.