Viv ANDERSON

Lagbibel - - Sidan 1 -

1956-08-29.

Eng­land. 3 (1987—1990). 15 au­gusti 1987, Sout­hamp­ton,

Hö­ger­back.

b, (2—2).

2. 69/4. Ing­en. Fergu­sons förs­ta värv­ning. Kom från Ar­se­nal, som drog över­gång­en till dom­stol, där trans­fer­sum­man fast­ställ­des till 250 000 pund. Blev in­te ut­ta­gen till FA-cup­fi­na­len 1990, som Uni­ted vann. I den mat­chen valde i stäl­let Fergu­son att spe­la in­ner­mitt­fäl­ta­ren Paul Ince som hö­ger­back. När Uni­ted sen köp­te De­nis Ir­win var An­der­sons da­gar i klub­ben räk­na­de. Blev den förs­ta svar­ta spe­la­ren att re­pre­sen­te­ra Eng­land i en lands­kamp, 29 no­vem­ber 1978, mot Tjec­ko­slo­va­ki­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.