Gor­don MCQUEEN

Lagbibel - - Sidan 1 -

1952-06-26.

b, (1—3).

Skott­land. 7 (1978—1985). 25 feb­ru­a­ri 1978, Li­ver­pool,

In­ner­back.

5.

Ing­en. Ing­en.

Star­ta­de kar­riä­ren som mål­vakt, men sad­la­de om till in­ner­back. Väl­digt brit­tisk i sin spel­stil. Stor, stark, kamp­vil­lig och duk­tig i hu­vud­spe­let. Sa när han läm­na­de Leeds för Uni­ted att ”99 pro­cent av spe­lar­na vill spe­la för Uni­ted, res­ten lju­ger.” Två vec­kor ti­di­ga­re ha­de han sagt att han ville stan­na i Leeds kar­riä­ren ut. Drab­bad av strupcan­cer 2011, er­kän­de att han kon­su­me­rat för myc­ket ci­gar­ret­ter och sprit.

229/26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.