Jack MEW

Lagbibel - - Sidan 1 -

1889-03-30.

Eng­land. 14 (1912—1926).

1 mars 1913, Midd­les­brough, h, (2—3). Mål­vakt. 1.

186/0. Ing­en. Ing­en. Het­te egent­li­gen John Wil­li­am. Spe­la­de skol­fot­boll i fö­del­sesta­den Sun­der­land och anslöt till Uni­ted efter en må­nads prov­spel. Gjor­de en A-lands­kamp för Eng­land, 2—0 mot Ir­land. Duk­tig cric­ket­spe­la­re. Job­ba­de i fa­brik efter sin spe­lar­kar­riär. Av­led 1963. En­da so­nen, Al­len Cy­ril, fick sät­ta li­vet till under and­ra världs­kri­get när han ut­bil­da­de pi­lo­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.