John O’SHEA

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ir­land.

12 (1999—2011).

4 no­vem­ber 2001, Li­ver­pool, b, (1—3). För­svars­spe­la­re. 22.

393/15. 5 (2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11). 1 (2007/08).

Kom som 17-åring. ”Städ­gum­ma” som spe­la­de så­väl yt­ter- som in­ner­back, de­fen­siv mitt­fäl­ta­re och hop­pa­de in som mål­vakt (!) mot Tot­ten­ham 2007. Sten­hårt kri­ti­se­rad av lag­kap­te­nen Roy Ke­a­ne i upp­märk­sam­mad tv-in­ter­vju 2005. Fick in­te spe­la i CL-fi­na­len 2008 och blev där­för lo­vad av Fergu­son att få spe­la i CL-fi­na­len 2009, för­lust mot Bar­ce­lo­na, 0—2. Gjort 116 lands­kam­per för Ir­land.

1981-04-30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.