An­drej KANTJELSKIS

Lagbibel - - Sidan 1 -

1969-01-23.

Ukrai­na. 5 (1991—1995).

11 maj 1991, Crys­tal P, b, (0—3). Yt­ter. 14.

132/36.

2 (1992/93, 1993/94). Ing­en.

Snabb och tek­niskt skicklig yt­ter­spring­a­re som bi­drog med tre mål på 27 mat­cher när förs­ta PL-ti­teln säk­ra­des 1992/93. Ut­vi­sad i Li­gacup­fi­na­len 1993/94. Klub­bens le­dan­de mål­skytt 1994/95 med 15 mål på 32 mat­cher. Gjor­de ett hat­t­rick mot Man Ci­ty 10 no­vem­ber 1994. Ha­de en fros­tig re­la­tion med Fergu­son och när Da­vid Beck­ham dök upp på sce­nen sål­des Kantjelskis till Ever­ton. Sat­te punkt för spe­lar­kar­riä­ren i Kryl­ja So­ve­tov 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.