An­to­nio VA­LEN­CIA

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ecu­a­dor.

8 (2009—).

29 ju­li 2009, Boca Ju­ni­ors, n, (2—1). Yt­ter/yt­ter­back. 25. 282/22. 2 (2010/11, 2012/13). Ing­en.

Vär­va­des från Wi­gan som yt­ter, men har de se­nas­te åren kli­vit ned som hö­ger­back och den­na sä­song va­rit en av la­gets ab­so­lut bäs­ta spe­la­re. Fy­siskt stark. Hans ex­plo­si­vi­tet sät­ter ho­nom of­ta i in­läggs­lä­gen. Ut­ta­gen i årets PLlag 2009/10 och ut­sedd till klub­bens bäs­te spe­la­re 2011/12. Dot­tern Do­me­ni­ca föd­des under VM 2006. Äld­re bro­dern Éder spe­lar i li­gan i Ecu­a­dor.

1985-08-04.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.