Paul POG­BA

Lagbibel - - Sidan 1 -

Frank­ri­ke. 1 19 au­gusti 2016, Sout­hamp­ton, h, (2—0). In­ner­mitt­fäl­ta­re. 6.

28/4. Ing­en. Kom som ung till klub­ben, men ef­tersom han in­te fick chan­sen i Ala­get under Fergu­son trött­na­de han och gick till Ju­ven­tus. Slog trans­fer­re­kor­det när klub­ben vär­va­de till­ba­ka ho­nom för 1,2 mil­jar­der. Stor, stark och tek­nisk in­ner­mitt­fäl­ta­re som har fy­ra Se­rie A-tit­lar med Ju­ven­tus. För­lo­rat bå­de en CL- och en EM-fi­nal.

1993-03-15. (2016—).

Ing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.