Ji-Sung PARK

Lagbibel - - Sidan 1 -

17.

147/25.

4 (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13).

1 (2007/08). Be­skrevs som den nye Ro­nal­do. Kom, pre­cis som Ro­nal­do, från Spor­ting CP och är, pre­cis som Ro­nal­do, väl­digt tek­niskt skicklig. Av­by­ta­re i CL­fi­na­len ­08, er­sat­te Roo­ney och slog in sin straff i straffsparks­av­gö­ran­det. Ut­sedd till Årets spe­la­re av lag­kam­ra­ter­na 2010/11. Föll se­dan suc­ces­sivt i hackord­ning­en och sål­des 2015 till Fe­ner­ba­h­ce. Nu i Va­len­cia. Eu­ro­pa­mäs­ta­re 2016.

Syd­ko­rea. 7 (2005—2012). 9 au­gusti 2005, Debre­cen, h, (3—0). Mitt­fäl­ta­re.

134/19. 4 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11). 1 (2007/08).

Ett ener­gi­knip­pe som or­ka­de lö­pa pre­cis hur myc­ket som helst. In­te all­tid or­di­na­rie, men när Fergu­son kal­la­de på ho­nom ställ­de han all­tid upp lo­jalt och gjor­de sitt jobb till ett hund­ra pro­cent. And­ra ös­ta­si­a­tis­ka spe­la­ren att sig­na för Uni­ted och den förs­te från Asi­en som bu­rit klub­bens kap­tens­bin­del. Ock­så den förs­te spe­la­ren från Syd­ko­rea som blev PL­mäs­ta­re. Läm­na­de för QPR och åter­vän­de sen till PSV Eind­ho­ven — klub­ben han kom till Uni­ted från.

1981-02-25.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.