Gor­don STRACHAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

Skott­land. 5 (1984—1989). 25 au­gusti 1984, Wat­ford, h, (1—1). Mitt­fäl­ta­re. 7.

201/38. Ing­en. Ing­en. Li­ten, ett­rig och tek­niskt skicklig mitt­fäl­ta­re som vann FA­cu­pen med klub­ben 1985. Trots att han spe­la­de under Fergu­son bå­de i Aber­deen och Uni­ted har de bå­da en yt­terst fros­tig re­la­tion. Läm­na­de Uni­ted för Leeds och är i dag skotsk för­bunds­kap­ten.

1957-02-09.

13.

37/26.

Ing­en. Ing­en.

Fick drömstart i klub­ben med bi­cicle­ta­mål i de­bu­ten mot Ga­la­ta­sa­ray i Gö­te­borg. Har fort­satt att le­ve­re­ra kon­stant sä­song­en ige­nom och mer el­ler mind­re bu­rit la­get an­falls­mäs­sigt med si­na många mål. Av­gjor­de Li­gacup­fi­na­len mot Sout­hamp­ton i feb­ru­a­ri. Snack om att den­na sä­song blir hans en­da i Uni­ted, men klub­ben vill gär­na be­hål­la ho­nom. Hyl­lad av så­väl trä­na­ren José Mou­rin­ho som av lag­kam­ra­ter­na. Fort­fa­ran­de, vid 35 års ål­der, en värl­dens bäs­ta an­fal­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.