Lee SHAR­PE

Lagbibel - - Sidan 1 -

1971-05-27. 1996).

Eng­land. 8 (1988— 24 sep­tem­ber 1988, West Ham, h, (2—0). Yt­ter. 5. 193/21.

3 (1992/93, 1993/94, 1995/96). 1 (Cup­vin­nar­cu­pen 1990/91).

Betrak­ta­des som en su­per­ta­lang när han kom fram och många trod­de att han och Giggs skul­le va­ra klub­bens ytt­rar i tio år fram­ö­ver. Men Shar­pe fick in­te alls sam­ma ut­veck­ling och drogs dess­utom med ska­dor. Gick till Leeds 1996 och ham­na­de på Is­land och Grinda­vik 2003. 2005 pub­li­ce­ra­des hans själv­bi­o­gra­fi ”My idea of fun”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.