Clay­ton BLACK­MO­RE

Lagbibel - - Sidan 1 -

Wa­les.

12 (1982—1994).

16 maj 1984, Not­ting­ham, b, (0—2). Yt­ter­back/mitt­fäl­ta­re. 15.

245/26.

1 (1992/93). 1 (Cup­vin­nar­cu­pen 1990/91). Fram­för allt en de­fen­sivt stark yt­ter­back som även kun­de spe­la på mitt­fäl­tet. Fick me­dalj för li­ga­se­gern 1992/93 trots att han då långt ifrån var or­di­na­rie. Spe­la­de in­te alls 1993/94 på grund av ska­da och sål­des sen till Midd­les­brough. Gjor­de 39 lands­kam­per för Wa­les och av­run­da­de spe­lar­kar­riä­ren i wa­le­sis­ka li­gan 2010.

1964-09-23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.