To­ny DUN­NE

Lagbibel - - Sidan 1 - Gö­ran Bo­lin

1941-07-24. Ir­land. 13 (1960—1973). 15 ok­to­ber 1960, Burn­ley, b, (3—5).

Väns­ter­back. 3.

535/2. 2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68).

Er­sat­te Shay Bren­nan i FA-cup­fi­nal­se­gern mot Lei­ces­ter 1963 och släpp­te sen in­te väns­ter­backs­plat­sen. En snabb och mo­dig yt­ter­back som en­dast mis­sa­de sex li­ga­mat­cher under de föl­jan­de fy­ra sä­song­er­na. Läm­na­de klub­ben på fri trans­fer 1973 för Bol­ton, där han spe­la­de yt­ter­li­ga­re över 200 li­ga­mat­cher. Bor kvar i Man­ches­ter där han dri­ver en driving range.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.