Pa­trice EV­RA

Lagbibel - - Sidan 1 -

Frank­ri­ke. 8 (2006— 14 ja­nu­a­ri 2006, Man­ches­ter C, b, (1—3). Väns­ter­back. 3.

273/7. 5 (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13). 1 (2007/08).

Del­vis ut­bil­dad i Paris SG men kom till klub­ben från Mo­naco i vin­ter­fönst­ret 2006. Väns­ter­back i världs­klass i många år. Vass i bå­da rikt­ning­ar­na. Publikfa­vo­rit och stäm­nings­hö­ja­re i om­kläd­nings­rum­met. Skrev på för Olym­pi­que Mar­seil­le i se­nas­te vin­ter­fönst­ret. Född i Se­ne­gals hu­vud­stad Da­kar. Ta­lar fem språk fly­tan­de: frans­ka, eng­els­ka, ita­li­ens­ka, spans­ka och por­tu­gi­sis­ka.

1981-05-15. 2014).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.