Ste­ve COP­PELL

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land. 8 (1975—1983). 3 ja­nu­a­ri 1975, Car­diff, h, (4—0). Hö­ge­ryt­ter. 7.

322/53. Ing­en. Ing­en. Snabb, tek­nisk och ener­gisk hö­ge­ryt­ter som var med och för­lo­ra­de FA-cup­fi­na­len mot Sout­hamp­ton 1976 (0—1), men som fick re­vansch året efter då Li­ver­pool 2—1-be­seg­ra­des på Wem­bley. Spe­la­de 207 ra­ka mat­cher för klub­ben 1977/81 vil­ket än i dag står som re­kord. Sen svårt ska­dedrab­bad och tving­a­des av­slu­ta kar­riä­ren som 28-åring 1983. Va­rit ma­na­ger för bland an­nat Man Ci­ty och Crys­tal Pa­la­ce och är nu­me­ra verk­sam i in­dis­ka Ke­ra­la Blas­ters.

1955-07-09.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.