Nor­man WHITESIDE

Lagbibel - - Sidan 1 -

Nor­dir­land. 7 (1982—1989).

24 april 1982, Brighton & Ho­ve Al­bion, b, (1—0). An­fal­la­re/mitt­fäl­ta­re. 206/47.

1965-05-07.

10.

Ing­en. Ing­en.

Som 17-åring den yngs­te som spe­lat i ett VM-slut­spel och den yngs­te att gö­ra mål i bå­de Li­gacup- och FA-cup­fi­nal. Kom från Bel­fast och betrak­ta­des som ett su­per­löf­te och blev där­för ti­digt jäm­förd med Ge­or­ge Best. Upp­täck­tes ock­så av Bob Bishop, som ha­de tip­sat Bus­by om Best. Valde Uni­ted fram­för Li­ver­pool. Klub­ben ville säl­ja ho­nom till Mi­lan, men han väg­ra­de själv att flyt­ta. Ex­tremt ska­dedrab­bad men spe­la­de än­då som 21-åring sitt and­ra VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.