Shay BREN­NAN

Lagbibel - - Sidan 1 -

Eng­land.

13 (1957—1970).

19 feb­ru­a­ri 1958, Shef­fi­eld W, h, (3—0). Hö­ger­back. 2.

356/6.

2 (1964/65, 1966/67). 1 (1967/68). Spe­la­de i den förs­ta mat­chen efter fly­go­lyc­kan i Mün­chen 1958 och gjor­de då, som yt­ter, två mål i FAcup­mat­chen mot Shef­fi­eld W. Född i Man­ches­ter men valde att re­pre­sen­te­ra Ir­land på lands­lagsni­vå. Dog i en hjärt­at­tack när han var ute och spe­la­de golf 9 ju­ni 2000 — 63 år gam­mal.

1937-05-06.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.